Zweethut

De zweethut is een eeuwenoud en krachtig ritueel dat in vele culturen werd gehouden voor een diepe reiniging en heling op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau. De grote kracht bestaat uit het ervaren van de verbondenheid met alles wat is: de stenen, het vuur, de aarde, de wind, het water, de dieren, planten, onze voorouders. De zon en de maan. Het staat symbool voor de baarmoeder van de aarde, waar je je verbindt met de volslagen duisternis en de koesterende warmte. Deze koepelvormige hut is opgebouwd uit wilgen- takken en overdekt met dekens. In het midden is een ondiepe kuil, waar hete stenen in liggen die buiten in een vuur worden opgewarmd.